Information

Fact Sheet
Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report

Events-Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Special Health Programs for DAG VDCs

परिचय

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने कुरा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । हालको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धी प्राप्त गरिसकेको स्थिति देखिएता पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विभिन्न प्रकारका अवरोधहरु छन्। त्यसमा पनि गरीव तथा पछाडी परेका समुदायले सेवा प्राप्त गर्न निकै वाधा अड्चनहरु छन्। समग्र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको अवस्थालाई हेर्दा हिमालमा बस्ने जम्मा ४० प्रतिशत मानिसहरु ३० मिनेटमा सेवा लिन सक्ने ठांउमा पुग्दछन् भने पहाडमा ५० प्रतिशत र तराईमा ८० प्रतिशत मानिसहरु सेवा लिने स्थानमा ३० मिनेटमा पुग्दछन् । धेरैजसो उच्च हिमाल र पहाडका ग्रामीण समुदायका गरीव मानिसहरु स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सेवा लिन बञ्चित छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जोखिममा परेका समुदायलाई लक्षित गरी योजना निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सवै वर्गहरुको लागि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउन टड्कारो आवश्यकता रहेको हुँदा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा संचालन हुने कार्यक्रम खासगरी समावेशीतायुक्त सोच र नयाँ कार्यक्रम, आजको आवश्यकता रहेकोे पृष्ठभूमीमा दुर्गम क्षेत्रका, स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा मानव विकासका सूचांकहरु कम रहेका तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट वञ्चित रहेका समुदायलाई प्रतिकारात्मक, प्रबद्र्धनात्मक, उपचारात्मक र निदानात्मक स्वास्थ्य सेवा एकीकृतरुपमा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी यस किसिमको विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम अघि सारिएको हो।

उद्देश्य

स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित समुदायलाई अत्यावश्यक प्रतिकारात्मक प्रबद्र्धनात्मक, निदानात्मक र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा एकिकृत रुपमा प्रदान गर्नु।

निशुल्क स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत लक्षित समूहलाई जिल्ला अस्पतालसम्म सम्पुर्ण सेवा निशुल्क दिइने तथा आम नागरीकले पाउने गुणस्तरीय औषधीहरुको बारेमा जानकारी गराउनु।

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत दिइने सेवाहरु जस्तै क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गोला, अल्जाइमर, स्नायु प्रणालीको चोटपटक, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनेमिया रोगको निशुल्क उपचारसम्बन्धी जनचेतना गराउनु।

आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क सुत्केरी सेवा तथा यातायात खर्च, न्यानो झोलाको बारे जानकारी गराउनु।

स्वस्थ ब्यवहार अपनाउनको लागि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित तथा लक्षित समूहको व्यक्तिगत तथा वातावरणीय सरसफाई सम्बन्धी चेतनास्तर उकास्नु।

स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित तथा लक्षित समूहमा व्यक्तिगत तथा वातावरणीय स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्नु (खानेपानी, वातावरणीय सरसफाई जस्ता कृयाकलाप मार्फत जनताको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्नु)

कार्यान्वयन प्रक्रिया

विविध कारणहरुले गर्दा जिल्ला भित्रका केही गा.वि.स.हरु, जातीहरु र गरीव तथा पछाडि परेका समुदायका ब्यक्तिहरुले सरकारबाट उपलब्ध सेवाहरु प्राप्त गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। यस्ता कभरेज र पहुंच न्यून भएका जाति, बस्ती तथा समुदाय, गाउँ साथै शहरमा पनि छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुले जि.वि.स. द्धारा म्ब्न् वर्गिकृत गरिएका तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचांकहरु कमजोर रहेका जिल्लाभित्रका गा.वि.स.हरुमा पूर्ण स्वास्थ्य प्याकेज जस्तै खोप, परिवार नियोजन (गर्भ परीक्षण, आई.यु.डि., इम्प्लान्ट तथा स्वास्थ्य परीक्षण तथा गुणस्तरीय औषधी वितरण) संचालन गर्नुपर्ने छ। उक्त कार्यक्रमको अभिलेख दुरुस्त राखी सो को प्रगति प्रतिवेदन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखामा पठाउनुपर्ने छ।

लक्षित वर्ग

राउटे, मुसहर, अहिर, हलखोर, मुक्त कमैया, बादी, चेपाङ्ग, देउकी, सोना, ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको झोपडीमा बस्ने वर्ग एवं सो जिल्लामा रहेका सिमान्तकृत, लोपोन्मुख र जोखिममा परेका समेतलाई प्राथमिकतासाथ कार्यक्रम तथा सेवा संचालन गर्नुपर्नेछ। साथै, सरकारद्वारा निर्णय भई तोकिएका अन्य वर्गहरुलाई पनि समावेश गर्न सकिनेछ। यी वर्गहरुमा सेवा संचालन गर्दा त्यहाँ कार्यरत अन्य गैह्र सरकारी संस्थाहरुसंग पनि समन्वय कायम गरी संचालन गरेमा अझ वढी प्रभावकारी हुनेछ। सेवासंग सम्वन्धित संस्थाहरु समावेश गराउदा कम खर्चमा वढी सेवा दिन सकिने हुन्छ।

वजेट व्यवस्था

 

यो कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि विनियोजन गरिएको बजेट वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ। विनियोजित बजेटको विस्तृत विवरण प्रत्येक कार्यालयको लागि अनुसूचीमा दिईएको छ।

Current Events

PHC-RD Event Section
Click below to view our events.
Events List

 

Downloads

PHC-RD Download Section
Click below to view documents.
Downloads List

Contact

PHC Revitalization Division
Teku, Kathmandu
Phone No:01-4100080
Fax:01-4100052
Email: phcrd.teku@gmail.com